www.fairconnection.dk © Copyright 2007

 

 


 FairCOnnection - din genvej til et bedre liv

 

"Hvis du spørger andre, hvorfor det du laver ikke fungerer, kan du få mange forklaringer. Lyt i stedet til stikord i dit hjerte"

Som din personlige Life-coach og sparringspartner, vil jeg støtte, udfordre og motivere dig til at opnå de mål, som du sætter dig. Gennem coaching-forløbet støtter jeg dig i at skabe det liv, som du ønsker. 

Life-coaching er en professionel spørge- og lytteteknik.

En effektiv metode til:

* At finde ud af, hvad du virkelig ønsker i livet, og hvad der har 
   forhindret dig i at opnå det
* At afklare dine mål og værdier
* At finde dine bevidste og ubevidste kompetencer og potentialer
* At finde dine motivationsfaktorer og demotivationsfaktorer
* At synliggøre din vanetænkning og dine mønstre

  
Life-coaching opererer og sætter fokus på følgende personlige områder:

* Din indsigt og motivation - Hvilke værdier har du i livet
* Din omgangskreds - Hvordan forholder du dig til andre
* Din karriere og dit job - Få klarhed over dine 
   kompetencer  og potentialer
* Kriser som skilsmisse, fyring, ulykker mv.  
   Få støtte til at acceptere det, som er sket
* Stress - Få klarhed over din situation, og find roen til at tackle    
   situationen
* Andre emner - Emner, som er vigtige for dig

Det anbefales, at Life-coaching foregår over minimum 4-5 sessions, således at der kan lægges en plan, og opfølgning kan ske. Life-coaching handler om at have mod og være åben. Du har alle de ressourcer, som du har brug for inden i dig. Coaching har fokus på din nutid og fremtid. Life-coaching er en ligeværdig og fortrolig samtale baseret på gensidig tillid. 

Distancecoaching:

Life-Coaching kan ligeledes foregå over telefon, hvis du ønsker det. Kontakt mig for distancecoaching via e-mail eller telefon for nærmere aftale. Forinden distancecoaching modtager du en e-mail med:

* Dato og tidspunkt for distancecoaching
* Telefonnr., som du skal ringe op til

Sørg for at være uforstyrret, sålænge distancecoachingen foregår, og gør dig det behageligt. Sid et komfortabelt sted, og ha´ noget at drikke indenfor rækkevidde. Det kan anbefales at bruge headset til telefonen, hvis det er muligt.

I henhold til betalingsbetingelserne, så skal  betaling være sket før distance-coachingen starter. Udover betaling til mig, skal du påregne din normale telefon-udgift.

 

 

 

 

 


"De færreste af os
 udnytter vores mentale potentiale. Kroppen holder
 op med at vokse efter nogle få år, men hjernen kan vokse    næsten hele livet - hvis vi giver den lov"
                  
Sir John Lubbock


"Det er kun dig selv, som er ansvarlig for dit liv og dine handlinger"